หน้าแรก / ปฎิทินกิจกรรม / กิจกรรมสัมมนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

กิจกรรมสัมมนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง


Academic
17 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมสัมมนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา