มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รู้จักกันนมากยิ่งขึ้น สามารถติดตาม ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อปรับใช้กับการใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้ว มจธ.ราชบุรี