คณะทำงาน มจธ.ราชบุรี ลงพื้นที่วันที่ 8/7/65 ต.ดอนไผ่

โครงการ U2T for BCG ตำบลดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ลงพื้นที่วันที่ 8/7/65 ดร.ทศพร ทองเที่ยง (ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายบริหาร) ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) และสมาชิกทีม u2t ต.ดอนไผ่ เข้าพบประธานสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนไผ่ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตน้ำพริกเผาภายใต้แบรนด์ “น้ำพริกเผาแม่แย้ม” และวางแผนพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิต การออกแบบฉลากสินค้า และการตลาดร่วมกัน