การฝึกอบรมระยะสั้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

การฝึกอบรมระยะสั้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทานแก่นักเรียนโรงเรียนสินแร่สยาม  หลักสูตรช่างซ่อมจักรยานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม  หลักสูตรการผลิตดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ หลักสูตรการตัดผมชายระดับ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และหลักสูตรงานเพ้นท์สีแก่นักเรียนโรงเรียนโป่งกระทิงบน